JAVES – Výroba zkracovacích pil

Zkracovací pily JAVES

Technický popis
Elektrické zařízení pily

Technický popis

Zkracovací pila se skládá z válečkových dopravníků, po kterých se posouvá řezaný materiál a z mechanismu zkracovací pily. Přísuvný dopravník v základním provedení je dlouhý 3000 mm, odběrný dopravník je dlouhý 2000 mm. Válečky dopravníků jsou otočně uloženy na hřídelce pomocí jednořadých kuličkových ložisek. Po celé délce nosné konstrukce je přišroubována dřevěná vodící lišta, která slouží k přiložení řezaného dřevěného materiálu. Odběrná válečková dráha je navíc opatřena vodicím jäckelovým profilem, po kterém se suvně nastavují sklopné dorazy.

Pilový kotouč je upevněn na konci hnaného vřetene a je opatřen bezpečnostním krytem, který je suvně uložen na vřeteníku a pomocí táhla je neustále - i při řezání - držen ve vodorovné poloze, takže se tím nesnižuje šíře řezaného materiálu. Boční díl krytu je výklopný, takže pilový kotouč lze snadno vyměňovat. Po výměně řezného kotouče je nutné zkontrolovat dotažení jak matice M30x1,5 řezného kotouče, tak i obě matice M8 hlavního krytu. Pro snadné povolení matice vřetene je dodáván hákový klíč, sloužící k přidržení vřetene.

Vřeteník je pomocí svařeného ramene uložen v bronzových pouzdrech, takže jej lze pohodlně pomocí ovládací páky přibližovat a oddalovat od řezaného materiálu. Konstrukce vřeteníku je patrna z nákresu. Celý vřeteník je uložen kolmo vůči dřevěným vodícím pravítkům. Vřeteno je poháněno klínovými řemeny a patkovým elektromotorem typu 4AP 90S-2. Napnutí klínových řemenů se provádí pomocí matic napínacích šroubů. Celou konstrukci pily je nutno připevnit k podlaze či k podélným fošnám.

Upozornění: Při řezání je třeba na ovládací páku vřeteníku vyvíjet jen takový tlak, při němž by nebyl hnací elektromotor přetěžován, to znamená že otáčky řezného nástroje musí být konstantní. řezný nástroj musí být kvalitně, strojně broušen, aby se předcházelo vibracím a tím řez byl kvalitní. Jedenkrát za měsíc je nutné promazat kyvný čep pily mazacím tukem. Stroj je opatřen nástavcem k odsávání pilin (Æ odsávacího nástavce 90 mm). Rychlost odsávání cca 28 m/s.

Elektrické zařízení pily

Stroj je opatřen patkovým elektromotorem typu 4AP 90S-2 o výkonu 1,5 kW či 2,2 kW a 2870 ot./min. Je jištěn proti zkratu a přetížení jističem typu SM1A či EP1. Jištění pro elektromotor výkonu 1,5 kW je 3,2 - 5,5 A, pro motor 2,2 kW je hodnota 4,5 - 7,8 A. Jistič slouží zároveň jako spouštěč. Spouštěč je opatřen podpěťovou spouští. Přívodní kabel se připojuje přímo ke spouštěči motoru. Po prvním připojení stroje je třeba co nejrychleji zkontrolovat smysl otáčení řezného nástroje. Pokud se otáčí obráceným směrem než je vyznačeno šipkou na krytech pily, je nutno změnit fázové vodiče ve spouštěči motoru, nebo na svorkovnici elektromotoru.

Upozornění: Záměnu fázových vodičů a veškeré jiné opravy el. instalace stroje smí provést pouze osoba s nejmenší možnou elektrotechnickou kvalifikací, osoba znalá, popř. s vyšší el.technickou kvalifikací - dle vyhl. č.50/78 Sb. ve znění pozdějších znění a doplňků.


Mapa stránek | Bagřík | Technický správce
WebEngine.cz - pomůžeme Vám výš